Магистърски проект, Магистърски проект за Свищов, дипломни за свищов, дипломни работи за свищов, теми за Свищов, магистратура Свищов дипломни работи, дипломна работа за свищов , .

Разработване на теми за Свищов ! Поръчка и консултация за Разработване и написване на Магистърска теза, Магистърски проекти и Дипломни работи за Стопанска академия - Свищов ! .

 Заявка за поръчка  Телефони  Начало  За контакт  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Разработване на Магистърски проекти и Дипломни работи за Стопанска академия - Свищов !

МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ !

Обучението по магистърски програми в дистанционна форма за икономисти се провежда в рамките на три семестъра. Включва 7 академични дисциплини, при които оценката се формира с изпит и една академична дисциплина “Магистърски семинар” с текуща оценка в Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” – Свищов .

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ
ЗА СА "Д.А.Ценов"
- СВИЩОВ

Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на дипломна работа от нас, използвайте категорията
"Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg


РЕД И УСЛОВИЯ ПРИ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В СВИЩОВ !

Съгласно практиката на мнозинството катедри в Свищов, ангажирани в осигуряването на магистърско обучение в дистанционна и задочна форма, защитата на магистърски проект изисква подготовка на кратко експозе (3-5 мин.).

ЗА ЕКСПОЗЕТО !
В експозето ясно трябва да се посочат - темата на защитаваният магистърски проект / дипломна работа, научният ръководител, основните цели и задачи, изследователската теза и постигнатите резултати. След тази въвеждаща част може да се пристъпи към отговор на зададените от рецензента въпроси.

ЗА РЕЦЕНЗИЯТА !
Отговаря се последователно на формулираните в рецензията въпроси като е препоръчително студентът да разполага с екземпляр от магистърския проект с оглед позоваване на определени параграфи, подпараграфи, схеми и др., при зададени допълнителни въпроси от страна на комисията.

ЗА ОЦЕНКАТА !
Оценката от защитата на дипломната работа се обявява от комисията и вписва в студентската книжка след приключване на защитите за съответния ден. Нанасянето на оценките от протокола в студентския картон в Центъра за магистърско и дистанционно обучение при СА "Д.А.Ценов" или респективно представянето на студентската книжка с нанесена оценка от защитата позволява да се издаде Уверение за придобита образователна степен "Магистър" по съответната икономическа специалност.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА !

Поръчка за разработване на магистърска теза за СА "Д.А.Ценов", Свищов или консултация за разработване на тема за Свищов - телефони:

      гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден)
      гр. Варна - 0885/ 31 24 60 (след 10:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден)

За връзка по интернет използвайте формата на: Заявката за поръчка

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СА "Д.А.Ценов" - Свищов !!!

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас